NİÇİN ORGANİK?

Günümüzde doğa ve çevre kirliliği maalesef zirveye ulaşmıştır. İnsan faktörü bu konuda başroldedir. Şöyle etrafımıza baktığımız zaman, gelişmiş ülkeler dahil, çocuklar hayata doğumdan itibaren sağlıksız beslenerek başlıyor. Doğal dengelerin bozulması ile birlikte insan sağlığının da bozulduğunu gördükçe organik tarım yapmaya karar verdik.

Organik ürünler üretmek fikrine çocukluk günlerimde yediğim ekmekleri hatırlayarak başladım. İlkokul çağlarımda annem mahalle fırınında, 15 günde bir ekmek yapardı. Bu ekmeklerin üzerine ağda sürüp elimize verirdi. Benim ve kardeşlerimin elinde ağda sürülmüş ekmek ile yalınayak sokakta oynadığımız günler hala gözlerimin önüne gelir . Bunu neden anlatıyorum? Bizim çocukluğumuzda yiyecek türleri kısıtlı olmasına rağmen ben ve kardeşlerim hiç hasta olmadık. Bugünün çocukları doğumdan itibaren aldıkları ilaçlarla zehirlenerek büyüyorlar.

Organik tarım, tüm dünyada bana göre üreticilerin vicdanına kalmış bir uygulamadır. Organik diye üretilen her sebze, meyve ve benzeri ürünlerin organik olup olmadığını tek tek kontrol etmek imkansızdır. Bu noktada, organik üretimi yapan kişilerin dürüstlüğü, helal ve haram değerleri gözetip gözetmediği karşımıza çıkıyor.

Rani Çiftliği olarak organik tarım konusunda uzun yol aldık. Ülkemizin gelişimi ve sağlıklı bir nesil için organik tarımın yaygınlaşması şarttır. Bu sebeple tecrübelerimizi organik tarıma yatırım yapmak isteyen üreticilerle paylaşmaya hazırız. Rani Çiftliğinde yıllık 250-300 ton, 25 çeşit sebze ve narenciye organik olarak üretilmektedir.

Rani çiftliğimizde organik tarım, hayvancılık, peynir üretiminin yanında son olarak Biyo gaz elektrik santralimizde devreye girmiştir. Biyo gaz elektrik santrali bir çeşit geri dönüşümlü elektrik santralidir. Biyo gaz elektrik santrali tamamen çevreye zararlı kötü atıkların yok edilip enerjiye dönüştürülmesi ile çalışan bir sistemdir. Şu anda enerji üretimine başlanan santralimizde günlük 200 ton kötü atığı yok ederek 500 kw elektrik üretilmektedir. Santral sadece atıklardan enerji üretmekle kalmıyor, kötü atıkların yok edilip posasının gübre olarak organik tarımda kullanılmasını da sağlıyor. Bu yöntemle yıllık 80.000 ton organik gübre üretilerek, toprağımızı perişan eden fenni gübrenin yerini almaktadır. Bu tesis Türkiye’de ilk kez Rani Çiftliği içinde kurulmuştur, Almanya genelinde 5.000 adet civarında olduğu bilinmektedir.

Sezer Group ve Rani Çiftliği olarak amacımız; kimyasalların insanlar, çevre, hayvanlar, su ve toprak üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, toprak verimliliğini doğal yöntemlerle uzun yıllar sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji tasarrufu yapıp sağlıklı bir nesil yetiştirmektir.

F.Yılmaz Sezer
Başkan
Sezer Group