BAKIM

Rani Çiftliği’nde açık , yarı açık ve kapalı sistemli barınaklarda hayvanların rahatça dolaşabilmesini sağlayan doğal toprak zeminli ve serbest sistemde hayvancılık yapılmaktadır.

Hayvanlar gereksiz yere rahatsız edilmez ve asla hiçbir şekilde hayvanlara vurulmaz, kötü muamele görmezler.

Doğacak yeni nesillerin yüksek verimli ve kaliteli et ve süt verebilmesi için suni tohumlama uygulanmaktadır. Seçilen tohumlar sahip olunan genetik yapıyı her yıl bir basamak daha yukarı çıkartmayı hedeflemektedir.
Tohumlamalarda Alman ve Amerikan ithal spermalar kullanılmaktadır.

Besleyip büyütülen hayvanların sağlıklı olabilmesi ve üretilen et ve sütün hammadde olarak kaliteli olabilmesi için veteriner hekimlere oldukça büyük görev düşmektedir. Koruyucu çiftlik hekimliği çerçevesinde koruyucu aşılamalar, mevsimsel parazit mücadelesi, tedavi edilmiş ya da tedavi edilen hayvanların tedavi bitiminden sonra yasal arınma süresi bitmeden etlerinin ve sütlerinin tüketime sunulmaması, hijyenik kurallara hem bakım hem de beslenmede dikkat edilmesi sağmal hayvanlarımızı haftada 1 gün sağım esnasında gizli mastit yönünden kontrol edip meme içi kuru dönem ilacı kullanmak, temel uygulamaların başında gelmektedir.

Yaz aylarında hayvanların sıcak stresinden korunabilmeleri için yemlik üzerine yerleştirilen su ile serinletme ve vantilasyon sistemleri kullanılır.