BESLENME

Rani Çiftliği’nde hayvan yemlerinin üretiminde çok çeşitli hammaddeler kullanılmaktadır. Kesif yem hammaddeleri; arpa, soya küspesi, buğday, pamuk tohumu küspesi, mısır, yulaf kavuzu, ayçiçeği küspesi, kanula, buğday kepeği, keçi boynuzu, melas, tuz, vitamin karması, di kalsiyum fosfattan oluşmaktadır.

Bu hammaddelerle hayvan gruplarına göre değişen rasyon formülasyonu ve Rani Çiftliği’nde yapılan 6 çeşit yem (sığır sütü yemi, kuru inek yemi, düve yemi, kaçi yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi) günlük olarak çiftlikteki yem makinesinde üretilmektedir. Rani Çiftliği’ndeki yem üretimi günlük 4000 kg.’dir.

Kaba yemler ise şunlardır: Mısır silajı, pancar küspesi, havuç ve portakal posası, fiğ buğday kuru otu, yonca kuru otu, buğday samanı.

Üretilen keşif yemler ve kaba yemler hayvan gruplarına göre Rani Çiftliği tarafından belirlenen toplam rasyonlara yemleme arabalarında karıştırılarak, hayvanların bir günde yiyeceği yem miktarı iki öğünde, 12 saat arayla, taze olarak hayvanlara verilir.

Yem üretiminde ve dağıtımında hayvanlarda et için ya da süt için doping etkisi yapacak hiç bir ilave katkı maddesi kullanılmaz. Yemler tamamen doğal hammaddelerden üretilir.