ET ve SÜT ÜRETİMİ

Rani Çiftliği’nde doğumunu yapmış olan süt grubu hayvanları, sağmal keçiler, sağmal inekler ve sağmal mandalar, 12 saat ara ile 2 kez otomatik sağım sistemi ile sağılmaktadır. Sağım öncesinde ve sonrasında meme dezenfektanları kullanılmakta olup sağım sonrası sağımhanenin tamamı dezenfekte edilmektedir. Sağım girişi ve çıkışında hayvanlar için ayak banyoları vardır.

Sağmal hayvanlar mevsimlere göre değişmektedir. Günlük süt ortalamaları aşağıdaki gibidir:

Sağmal İnekler
27 litre
Sağmal Keçiler
3,8 litre
Sağmal Mandalar
6 litre
Sakız Koyun
3 litre