NEDİR?

 
Organik tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanır. Üretimin her aşaması, kontrollü, kayıtlı ve sertifikalı gerçekleştirilir. Organik tarım ile; toprak erozyonu önlenir, su kalitesi korunur, enerji tasarrufu yapılır, kimyasalların insanlar üzerindeki olumsuz etkileri azaltılır, çiftçilerin ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların sağlığı korunur, küçük çiftçilere yardım edilir, gelecek nesillerin korunmasına katkıda bulunulur. Organik tarım, sürdürülebilir tarım ve kalkınma, ekoturizm, biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyon, çölleşme ve iklim değişikliklerine neden olan faktörlerin giderilmesinin de bir dayanağıdır.

NASIL
YAPILMALI?

 
Organik tarımda, dikkat edilmesi gereken 2 önemli şey vardır: Sertifikalı fidan kullanımı ve zararlılarla mücadele. Bunun için, çiftçilerin eğitilmesi, organik tarıma geçmeleri için teşvik edilmeleri gerekmektedir.

İLAÇLAMA ve
GÜBRELEME

 
Organik tarımda, organik gübreleme yapılır. Sentetik-kimyasal ilaçlar ve gübreler kullanılmaz. Yeşil gübreleme, dönüşümlü ekim, parazit ve faydalı böceklerden yararlanma, toprağın verimliliğini koruma yöntemlerinden yararlanılır.